1. CÔNG NHÂN MÁY PHAY CNC

Yêu cầu:

– Nam: dưới 35 tuổi

– Kinh nghiệm: 1 năm

– Số lượng: 02

2. THỢ HÀN- NGUỘI

– Nam: dưới 35 tuổi

– Kinh nghiệm: 1 năm

– Số lượng : 02

3. LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG:

– Nam/ Nữ dưới 35 tuổi

– Không yêu cầu bằng cấp kinh nghiệm

– Số lượng: 02

QUYỀN LỢI

– Thu nhập cao

– Công việc ổn định

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

– Được hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi theo luật lao động

Địa điểm làm việc, thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VN-J

Địa chỉ: Tổ yên phúc, phường Biên Giang, Hà Đông

ĐT: 043 773 8362

Phòng HCNS: Mrs Trang 098 111 8248