Máy Nắn Thẳng

Dùng để nắn/uốn thẳng ray sắt trước khi lắp ráp trong ngành công nghiệp đường sắt.

 

Danh mục: