Hệ Thống Sơn Tự Động

Dùng để sơn các bộ phận có dạng chữ U, I, V trong nhà máy, xây dựng cầu đường.

Danh mục: