VAN TIẾT KIỆM KHÍ HÀN OPTIMATOR

Optimator là bộ điều chỉnh được thiết kế ngay từ đầu với một mục đích cụ thể – Tiết kiệm khí gas. Bộ van tiết kiệm này giúp tiết kiệm lên đến 50% lượng khí thoát ra khi hàn, tăng thời gian sử dụng chai khí và giảm chi phí vận chuyển. Ngoài ra, vì nguy cơ hở mối hàn ít hơn, dẫn tới tiêu thụ khí ít hơn, mối hàn có chất lượng cao hơn, giảm các tác động ảnh hưởng đến môi trường.

Danh mục: Từ khóa: