Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

  • Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chính xác và chế tạo máy.

Sứ mệnh

  • Tạo ra những sản phẩm cơ khí chính xác chất lượng cao, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước
  • Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chế tạo và phát triển các sản phẩm máy mang thương hiệu Việt Nam.