Trách nhiệm xã hội

Năm 2018 là năm quan trọng đối với sự chuyển đổi và tăng trưởng của VN-J nói chung và Procut nói riêng. Chúng tôi tiếp tục mở rộng thị trường sản xuất và cung cấp máy cắt Plasma CNCmáy cắt laser CNC cùng các máy tự động, linh kiện phụ kiện trên toàn cầu và có những bước tiến lớn trong việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới trong việc xây dựng các nhà máy sản xuất trong và ngoài nước.

VN-J luôn coi trọng văn hóa doanh nghiệp về “tính chuyên nghiệp, toàn vẹn, làm việc theo nhóm và đổi mới” trong cam kết của chúng tôi. Trong khi thể hiện thành tích trong hoạt động và quản trị, chúng tôi cam kết nghiên cứu về công nghệ tiên tiến và sự phát triển của kỹ thuật. Chúng tôi cũng xây dựng các chiến lược về thay đổi khí hậu và phòng ngừa ô nhiễm để đáp ứng các vấn đề giảm carbon toàn cầu. Về sự tham gia của xã hội, chúng tôi xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với tất cả các bên liên quan để phát triển và hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình với nhau.

  • Xây dựng hình ảnh thương hiệu toàn cầu và nâng cao năng lực phát triển bền vững
  • Thúc đẩy kỹ thuật xanh và tạo ra sự thắng lợi cho công ty và môi trường
  • Xây dựng một doanh nghiệp thịnh vượng và hợp tác lâu dài
  • Thực hiện trách nhiệm công dân và làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn