Máy Hàn Đường Sinh

Máy hàn đường sinh được thiết kế để hàn theo đường thẳng trên tất cả các kim loại có thể hàn với độ dày từ 0.1mm đến 10mm

 

Danh mục: