1. Các tín hiệu giao tiếp với CNC hay dùng

– Tín hiệu IHS ARCON: Khi có tín hiệu cutting từ bộ điều khiển CNC, mỏ cắt sẽ tự động đi xuống, sau khi chạm vào bề mặt phôi đồng thời sensor từ kích hoạt, mỏ cắt sẽ nhấc lên tới chiều cao khoan thủng. Lúc này, bộ IHS sẽ ra lệnh START tới nguồn Plasma, quá trình phóng hồ quang khoan thủng bắt đầu.
– Tín hiệu EXAUTO: Đây là chân tín hiệu để enable hoặc disable tính năng tự động lên xuống mỏ cắt theo biên dạng tôn
– ARC TRANS: Dùng để lấy tín hiện phản hồi từ bộ IHS sau khi đã khoan thủng, đây là tín hiệu duy trì, nếu tín hiệu này bị mất, bộ điều khiển CNC sẽ lập tức ra lệnh dừng máy.

2. Những sự cố thường gặp
– Mỏ cắt bị dúi:
+ Đặt tăng thời gian từ lúc máy bắt đầu chạy tới khi có tín hiệu tự động lên xuống chiều cao tới mỏ cắt, thường những bộ điều khiển chuyên dụng sẽ có chân tín hiệu này, vận tốc thường đặt là 90% tốc độ cắt.
+ Điều chỉnh độ nhạy của motor lên xuống mỏ cắt
+ Tăng điện áp đặt trên bộ điều khiển chiều cao
– Mạch cắt không đứt hẳn, còn dư lại một đoạn nhỏ khi kết thúc hình cắt:
+ Tăng thời gian delay trước khi ARC off.
– Béc cắt nhanh hư: Kiếm trả lại khí nén cung cấp, không được có nước lẫn trong khí nén.